Huizenkoper bij bank duizenden euro’s duurder uit dan bij onafhankelijk financieel adviseur

Huizenkopers die een nieuwe hypotheek afsluiten, betalen bij een bank 0,67% meer hypotheekrente ten opzichte van de scherpste aanbieding in de markt. Via een onafhankelijk adviseur is dat verschil kleiner: 0,3%. Bij een looptijd van 10 jaar scheelt dat gemiddeld circa € 8.000. Dat blijkt uit onderzoek van Hypotheekonderzoek.nl in opdracht van Van Bruggen Adviesgroep.

‘Huizenkoper bij bank duizenden euro’s duurder uit dan bij onafhankelijk adviseur’
‘Huizenkoper bij bank duizenden euro’s duurder uit dan bij onafhankelijk adviseur’

Hypotheekonderzoek.nl ondervroeg bijna 400 mensen die in 2016 of 2017 een hypotheek sloten. Het gemiddelde hypotheekbedrag was € 237.849. Bij dat bedrag levert een renteverschil van 0,37% tussen de twee distributiekanalen een besparing van € 8.000 op bij een looptijd van 10 jaar. Bij een looptijd van 30 jaar is een koper die via een onafhankelijk adviseur een annuïteitenhypotheek sluit ongeveer € 15.000 goedkoper uit.

Advies bank € 800 goedkoper

Voor het advies zelf betaalden de klanten bij de bank gemiddeld € 800 minder dan bij de onafhankelijk adviseur. Van de respondenten liet ruim 30% zich adviseren bij een bank, 62% door een onafhankelijk adviseur. De rest wendde zich tot familie en vrienden of ploos de hypotheek helemaal zelf uit.

De vijf meest gekozen geldverstrekkers in het onderzoek waren Rabobank (19,0%), ABN AMRO (11,5%), AEGON (10,9%), ING (6,3%) en Florius / Bouwfonds (5,8%).

Voorwaarden steeds dichter bij elkaar

Michiel Meijer, algemeen directeur van Van Bruggen Adviesgroep, hekelt het distributiebeleid van sommige geldverstrekkers. Daardoor is er op dit moment geen enkele partij die toegang biedt tot alle hypotheken. “In 76% van de onderzochte hypotheken heeft de consument voor een hypotheek gekozen die niet de goedkoopste was. Natuurlijk is prijs niet allesbepalend bij die keuze, de voorwaarden zijn ook belangrijk. Maar we zien de laatste jaren juist dat de voorwaarden bij alle geldverstrekkers steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Als 76% in de praktijk niet uitkomt bij de goedkoopste hypotheek dan kun je stellen dat de consument kennelijk niet makkelijk toegang krijgt tot alle beschikbare hypotheken op de markt”, aldus Meijer.

Hoe kleiner het assortiment, hoe groter de kans dat de consument een scherpe rente misloopt, zegt Meijer. “Dat effect zie je helemaal als de consument zelf kiest voor slechts één geldverstrekker, een bank die alleen zijn eigen producten aanbiedt. De kans is klein dat die bank net op dat moment de scherpste rente in de markt heeft.”

Waarom een Erkend adviseur?

De Erkend Financieel Adviseur
Een financieel leven lang

Bij een Erkend adviseur bent u verzekerd van breed financieel advies van hoge kwaliteit. Hij of zij is gespecialiseerd in hypotheken en zijn kennis is altijd up-to-date. De keurmerken Erkend Financieel Adviseur en Erkend Hypotheekadviseur worden uitgegeven door de SEH (seh.nl), een onafhankelijke stichting die in 1998 is opgericht met het doel u te voorzien van het beste financiële advies en om de vakbekwaamheid van adviseurs op een hoog niveau te brengen en te houden. Alle Erkend adviseurs
hebben wettelijke diploma’s, volgen jaarlijks verplichte SEH-opleidingen en moeten voldoen aan strenge gedragsregels.

Niet alleen hypotheekadvies
De kans is groot dat u vele wensen hebt, die net als een eigen woning, grote invloed hebben op uw financiële situatie. U wilt bijvoorbeeld niet tot uw 67e doorwerken, maar eerder stoppen met werken of (al dan niet gedwongen door ontslag) voor u zelf beginnen, sparen voor de studie van uw kinderen of uw hypotheek versneld aflossen. Hoe gaat u dat betalen? Zult u keuzes moeten maken of kunt u met de juiste voorzieningen en een doordacht financieel advies wellicht al uw wensen realiseren. Ook daarvoor gaat u naar uw Erkend adviseur. Het is overigens belangrijk contact met uw adviseur te houden als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie die impact hebben op uw financiën. Verkeerde financiële keuzes zijn namelijk vaak lastig te herstellen. Zo houdt u samen met uw adviseur doorlopend vat op uw financiën.

Eerlijk over kosten
Een oriënterend gesprek met een Erkend adviseur is doorgaans gratis. Dit gesprek verplicht u tot niets. Aan advies en bemiddeling zijn wel kosten verbonden. Uw adviseur maakt vooraf precies duidelijk op welke kosten u moet rekenen en wat u van hem mag verwachten. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. U krijgt een zogenaamd Dienstverleningsdocument. Dit geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en de kosten van de adviseur. Alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde standaarddocument, waardoor u een goede vergelijking kunt maken tussen verschillende adviseurs.

Erkend Hypotheekadviseur versus Erkend Financieel Adviseur
Tot 1 januari 2017 zijn er Erkend Hypotheekadviseurs én Erkend Financieel Adviseurs. Op dit moment worden Erkend Hypotheekadviseurs bijgeschoold en getraind om ook de titel Erkend Financieel Adviseur te verkrijgen. Beide type Erkend adviseurs zijn gespecialiseerd in hypotheekadvies waarbij hun vakkennis altijd up to date is.

Erkend adviseurs worden jaarlijks getraind op het bieden van hoogwaardig en duurzaam integraal financieel advies en kunnen u eveneens ondersteunen met budgettering. Na 1 januari 2017 zijn de adviseurs allen omgeschoold en zijn er alleen Erkend Financieel Adviseurs.

Nieuwe regels hypotheken

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Voor 2017 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt naar 50,5%.

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning

U kunt in 2017 een hypotheek afsluiten tot 1012% van de waarde van uw koophuis (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. In 2018 is de Loan-to-Value 100%.

2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis

Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.

Een hogere lening tot een Loan-to-Value van 106% blijft wel mogelijk bij energiebesparende investeringen. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Op 1 januari 2017 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie(NHG) verhoogd naar € 265.000.

Aftrek rente bij restschuld

Verkoopt u uw woning met verlies? Dan heeft u een restschuld. U mag voor die restschuld nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken.

De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek van15 jaar) hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat zowel uw oude als uw nieuwe hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 265.000. Op de site van de NHG staan alle voorwaarden om restschuld mee te financieren.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven. U mag dan de hypotheekrente van deze woning nog maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting.

Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is of nog leeg? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken.

Aftrek na tijdelijke verhuur

De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling.

Woekerpolis?

Veel mensen hebben ongemerkt nog steeds een zogenaamde woekerpolis. Deze hoeft niet per definitie gekoppeld te zijn aan een hypotheek.

De kans is groot dat u meer heeft ingelegd dan de uitkering op einddatum ooit zal worden. Wij kunnen voor u uitzoeken wat voor soort polis u heeft,  en of het zinvol is deze te laten doorlopen, of te beëindigen.

Een eerste orientatie/inventarisatie is gratis.

Maak daarom een vrijblijvende afspraak, of mail ons voor verdere informatie.

010 413 15 15

info@exacthypotheekadviseurs.nl

 

Heb ik een woekerpolis?

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Juist in deze tijd bewijst een persoonlijk advies zijn waarde. Voordat een grondige analyse mogelijk is, vormen we eerst een gedegen beeld van uw wensen en persoonlijke situatie. Samen met u wegen we alle voor- en nadelen van de financiële producten af.

Grip op uw financiële toekomst
Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Dat is boeiend en enerverend – zolang u er goed op bent voorbereid. Een financieel plan brengt uitkomst. Hiermee creëert u overzicht over wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren. Exact Hypotheek & Financieel adviseurs helpt u graag om via een overzichtelijk adviestraject een goed financieel plan te maken. Zo bent u verzekerd van objectief en deskundig advies. En u kiest zelf de tariefvorm die bij u past.

Scenario’s
Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u schept – desgewenst met deskundige hulp – een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan
Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

•uw loopbaan- en salarisontwikkeling;
•uw pensioenopbouw;
•uw woonlasten en de waarde van uw woning;
•de kosten van studerende kinderen;
•risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw partner.

Wij werken voornamelijk op afspraak.    Ons kantoor zal daarom niet altijd geopend zijn. Telefonisch of per e-mail zijn we altijd bereikbaar.   Zie contact pagina