Nieuwe regels hypotheken

De overheid verandert de regels voor hypotheken, zodat minder woningbezitters in financiële problemen komen.

Wijziging hypotheekrenteaftrek 4e schijf

De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks met een half procent omlaag. Voor 2017 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt naar 50,5%.

Maximale hypotheek afhankelijk van waarde woning

U kunt in 2014 een hypotheek afsluiten tot 104% van de waarde van uw koophuis (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis. In 2017 is de Loan-to-Value 101%.

2018: maximaal hypotheekbedrag 100% waarde huis

Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat u vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het koophuis.

Een hogere lening tot een Loan-to-Value van 106% blijft wel mogelijk bij energiebesparende investeringen. Zoals dakisolatie, energiezuinige kozijnen en deuren en zonneboilers.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

U krijgt sinds 1 januari 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als u uw hypotheek in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflost. Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Op 1 juli 2016 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie(NHG) omlaag gegaan naar € 245.000.

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld

Het kabinet heeft de hypotheekvoorwaarden voor starters versoepeld als zij een inkomensstijging verwachten. Bent u een starter en verwacht u binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris? Dan kunt u een ruimere hypotheek krijgen. De maatregel is ingegaan op 1 januari 2013.

Aftrek rente bij restschuld

Verkoopt u uw woning met verlies? Dan heeft u een restschuld. U mag voor die restschuld nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken.

De maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek (10 dan wel 15 jaar) hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Restschulden meefinancieren onder Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u verhuizen, maar verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan is het soms mogelijk uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een belangrijke voorwaarde is dat zowel uw oude als uw nieuwe hypotheek onder de Nationale Hypotheek Garantie vallen. Ook mogen de kosten voor uw nieuwe woning inclusief de restschuld niet hoger zijn dan de NHG-kostengrens van € 265.000. Op de site van de NHG staan alle voorwaarden om restschuld mee te financieren.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

Bent u verhuisd, maar heeft u uw vorige woning nog niet verkocht? Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u ook deze woning tijdelijk als eigen woning opgeven. U mag dan de hypotheekrente van deze woning nog maximaal 3 jaar aftrekken van de belasting.

Heeft u een woning gekocht die in aanbouw is of nog leeg? Dan mag u de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken.

Aftrek na tijdelijke verhuur

De hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning kan opnieuw ingaan na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling.

Woekerpolis?

Veel mensen hebben ongemerkt nog steeds een zogenaamde woekerpolis. Deze hoeft niet per definitie gekoppeld te zijn aan een hypotheek.

De kans is groot dat u meer heeft ingelegd dan de uitkering op einddatum ooit zal worden. Wij kunnen voor u uitzoeken wat voor soort polis u heeft,  en of het zinvol is deze te laten doorlopen, of te beëindigen.

Een eerste orientatie/inventarisatie is gratis.

Maak daarom een vrijblijvende afspraak, of mail ons voor verdere informatie.

010 413 15 15

info@exacthypotheekadviseurs.nl

 

Heb ik een woekerpolis?

Onze dienstverlening kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Juist in deze tijd bewijst een persoonlijk advies zijn waarde. Voordat een grondige analyse mogelijk is, vormen we eerst een gedegen beeld van uw wensen en persoonlijke situatie. Samen met u wegen we alle voor- en nadelen van de financiële producten af.

Grip op uw financiële toekomst
Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven. Dat is boeiend en enerverend – zolang u er goed op bent voorbereid. Een financieel plan brengt uitkomst. Hiermee creëert u overzicht over wat u nodig heeft om uw wensen en ambities te realiseren. Exact Hypotheek & Financieel adviseurs helpt u graag om via een overzichtelijk adviestraject een goed financieel plan te maken. Zo bent u verzekerd van objectief en deskundig advies. En u kiest zelf de tariefvorm die bij u past.

Scenario’s
Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u schept – desgewenst met deskundige hulp – een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan
Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

•uw loopbaan- en salarisontwikkeling;
•uw pensioenopbouw;
•uw woonlasten en de waarde van uw woning;
•de kosten van studerende kinderen;
•risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw partner.

Wij werken voornamelijk op afspraak.    Ons kantoor zal daarom niet altijd geopend zijn. Telefonisch of per e-mail zijn we altijd bereikbaar.   Zie contact pagina