Hypotheekadvies stappenplan

  1.  
1. Kennismaking    Voorbereiden adviesgesprekEerste inventarisatie wensen/ behoeftenDoornemen stappenplan
2. Verkennend adviesgesprek Inventarisatie specifieke wensen en behoefteUitleg verschillende hypotheekvormenKlantinventarisatie en opstellen klantprofielVaststellen belangrijkste selectiecriteria voor verkrijgen van hypotheekVaststellen verzekeringsbehoefteEerste globale hypotheekberekening 
3. Onderzoek hypotheekmogelijkheden Eerste inventarisatie en selectie hypotheekaanbieders op basis van criteria:ProductaanbodProductvoorwaardenRentepercentagesVerschillende hypotheekconstructiesKwaliteit klantprocessenPremie en voorwaarden benodigde verzekeringenKlantenserviceOverige kosten (o.a. overbruggingsfinanciering, notariskosten)

Vergelijking en selectie van producten en tarieven

Uitwerken berekeningen selectie en opstellen rapportage. 

4. Vervolg adviesgesprek Bespreken voorlopige selectieAanpassen berekeningen en uitbrengen definitief adviesDefinitief advies verwerken tot aanvraag (offerte)Aanvraag offerte bij hypotheekaanbiederBevestiging aanvraag opvragen bij hypotheekaanbiederMonitoren van aanvraagBeantwoorden vragen hypotheekaanbieder. 
5. Procesbegeleiding Controleren en tekenen offerteInvullen aanvraagformulieren voor hypotheek en verzekeringenBewaken ontbindende voorwaarden Verzamelen en aanleveren benodigde stukken: Bankgarantie begeleidenTaxatierapport aanvragen en begeleidenWerkgeversverklaringen (laten) opvragenMedisch akkoord voor overlijdensrisicoverzekering begeleiden Bewaken tijdige aanlevering relevante documenten

Onderhouden van voortgangscontacten met bank en verzekeraars

Beantwoorden aanvullende vragen

Begeleiden overbruggingsfinanciering

Doornemen koopakte 

6. Passeren hypotheek Voorbereidingen notarisDirect contact met uw notarisCoördineren contact tussen notaris en hypotheekaanbiederControleren hypotheekakte en -afrekeningControleren polissen diverse leven- en schadeverzekeringenControleren totale dossier door collega (4-ogenprincipe)Bewaken passeerdatumManagen proces in laatste 24 uur voor passeren 
7. Beheer en onderhoud Dossierbeheer gedurende looptijd (bewaken rentevaste periode, verwerken wijzigingen bij o.a. verhuizen, pro-actief klant benaderen in het geval van rentekansen of wijziging gezinssamenstelling, etc.).Verzorgen voorlopige belastingteruggaveAangifte inkomstenbelastingInventariseren schadeverzekeringen