Echtscheiding

Exact Hypotheek & Financieel Adviseurs adviseert en begeleidt het traject omtrent de eigen woning bij scheiding.  Denk hierbij aan taxatie, verkoop, uitkoop ex partner, aankoop van een andere woning.  Ook op fiscaal en juridisch gebied kunnen wij u adviseren.

 

Scheiding en een eigen huis Hebt u een eigen huis en uw scheiding moet geregeld worden, dan wordt de waarde van het huis verdeeld en zal de partner die in het huis blijft wonen in principe de andere partner moeten uitkopen. Als u gaat scheiden en u bent in gemeenschap van goederen getrouwd, krijgt elke partner in principe de helft. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan wordt de boedel verdeeld zoals dat indertijd bij de notaris in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd.

Afhankelijk van de overwaarde en de hoogte van de alimentatie kan uw toekomstige ex-partner na de scheiding, het eigen huis overkopen. De bank beslist hierover. De woning dient in elk geval getaxeerd te worden voor de vrije verkoopwaarde. Meestal is 4,5 x het bruto jaarinkomen de grens voor het totaalbedrag van de uitkoopsom vermeerderd met het bedrag van de huidige hypotheek. Het hangt van de specifieke situatie af of u beiden meebetaalt aan de kosten van de koopwoning. De afspraken hierover kunnen wij voor u vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Vaak wordt afgesproken dat in afwachting van de verkoop van de woning, beiden partners alleen nog de vaste lasten blijven delen. Variabele lasten zijn dan voor de partner die in de woning blijft wonen. Uiteraard zijn andere afspraken altijd mogelijk.

Het huis verhuren aan de ex-partner Een van de partners kan (al dan niet tijdelijk) het huis huren van de ander. Beiden blijven voor de helft eigenaar, maar de achterblijvende partner huurt de andere helft van het huis. De huurprijs kan met de eventuele alimentatie verrekend worden. Verhuur door één van de partners gebeurt meestal alleen op tijdelijk basis, bijvoorbeeld voor de periode dat het huis te koop staat.

Taxatie van de woning of huis Laat uw woning of huis altijd taxeren. Als u of uw partner de echtelijke woning overneemt dan wordt de waarde bepaald door een taxatie. Uitgangspunt is altijd de vrije verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik. Dit betekent de waarde wanneer het huis wordt opgeleverd zonder bewoners of huurders. Vermijdt oneindige discussies en laat het huis taxeren door een door beide partners geaccepteerde taxateur.

Scheiding en een huurhuis Bij een koopwoning is het meestal wel duidelijk wie de woning kan overnemen. Een kwestie van bieden, onderhandelen en uitkopen. Maar hoe zit dat bij een huurwoning, wie mag daar blijven wonen als beide ex-partners dat willen, en wie dient te vertrekken? Als de ex-partners er samen niet uitkomen, moet de rechter daar uitspraak over doen. Als er kinderen in het spel zijn, maakt meestal de ouder die de kinderen het meeste aantal dagen in huis heeft de meeste kans op toewijzing van de huurwoning. Degene die moet vertrekken heeft natuurlijk een dak boven zijn of haar hoofd nodig. Indien er sprake is van een laag inkomen is waardoor het kopen van en woning of het huren van een sociale woning (onder de circa 600 euro per maand) geen optie is, kan de uit het huis vertrekkende partner bij de gemeente vragen om voorrang bij het toegewezen krijgen van een goedkope huurwoning. Krijg je deze voorrang niet dan zul je moeten kopen of huren in de vrije sector.